loader image

Kotłownia Gdańsk Gdynia Sopot Trójmiasto

Budowa kotłowni

Profesjonalne usługi projektu i budowy kotłowni

Specjalizujemy się w montażu kotłowni z wykorzystaniem pompy ciepła.

Projekt

Twój pomysł
nasz projekt.

Montaż

Zrealizujemy
Twoją wizję.

Serwis

Profesjonalnie
i kompleksowo.

Kontakt

+48 669 024 077
biuro@enviklim.pl

Serwis

+48 696 934 628

Kontakt

+48 669 024 077
biuro@enviklim.pl

Serwis

+48 696 934 628

Budowa kotłowni, montaż i praca kotłowni powinny odpowiadać rozporządzeniom, przepisom i wytycznymi technicznymi m.in. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690.

Moc cieplna kotłowni jest sporządzana na podstawie bilansu cieplnego. W zależności od rodzaju kotłowni w skład bilansu wchodzić będę różne składowe np. kotłownia jednofunkcyjna – jeden element składowy np. centralne ogrzewanie, dwufunkcyjna – dwa elementy składowe np. C.O. + C.W.U.

Za bezproblemową i bezpieczną pracę nie jest odpowiedzialny tylko projekt, ale także odpowiednie wykonanie kotłowni zgodnie ze sztuką budowlaną i wytycznymi.

Kotłownia Gdańsk Sopot Gdynia, budowa kotłowni - Enviklim

Budowa kotłowni

+48 669 024 077

Zapraszamy do kontaktu z naszym specjalistą.