loader image

Dofinansowanie do klimatyzacji w 2024 roku

Dofinansowanie do klimatyzacji w 2024 roku: Jak obniżyć koszty montażu i jak otrzymać dotację?

Zastanawiasz się, czy można otrzymać dofinansowanie na zakup klimatyzacji 2024?. Tak! Istnieją programy dotacyjne, ale aby skorzystać z takiej pomocy, trzeba wybrać klimatyzator oparty na technologii inwerterowej. Działa ona na zasadzie pompy ciepła typu powietrze-powietrze, co oznacza, że jest bardziej efektywna energetycznie. Jednak uzyskanie dofinansowania wiąże się z pewnymi warunkami. Przede wszystkim trzeba zapoznać się z aktualnymi programami wsparcia oferowanymi przez różne instytucje, takie jak rządy lokalne czy organizacje ekologiczne. Ponadto, często istnieją kryteria dotyczące efektywności energetycznej i wydajności urządzenia, które trzeba spełnić, aby być uprawnionym do dofinansowania.

Dofinansowanie do klimatyzacji 2024

Pierwszy program:

Grant OZE: Wsparcie dla inwestorów budynków wielorodzinnych

Pierwszy program który będziemy omawiać stanowi pomoc finansową dla inwestorów. Program Grant OZE stanowi istotną formę wsparcia dla inwestorów, którzy są właścicielami lub zarządcami budynków wielorodzinnych. Jego głównym celem jest promowanie inwestycji w odnawialne źródła energii oraz modernizację istniejących instalacji energetycznych w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.

Dzięki temu programowi inwestorzy mają możliwość uzyskania refinansowania inwestycji w wysokości nawet do 50% kosztów poniesionych na realizację projektu, po udokumentowanym zakończeniu inwestycji. Jest to istotne wsparcie finansowe, które może znacząco obniżyć koszty związane z modernizacją budynków i wprowadzeniem rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii.

Nabór wniosków do programu Grant OZE odbywa się w określonym terminie, umożliwiając inwestorom składanie wniosków o dofinansowanie swoich projektów. Program ten jest skierowany przede wszystkim do osób prawnych, takich jak spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS), społeczne inicjatywy mieszkaniowe oraz spółki prawa handlowego.

Jednym z kluczowych celów Grantu OZE jest poprawa efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych poprzez wprowadzenie rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii, takich jak instalacje fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe czy pompy ciepła. Dzięki temu możliwe jest zmniejszenie zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych, co przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego i poprawy jakości życia mieszkańców.

Drugi program:

Mój Prąd 5.0: Wsparcie dla instalacji fotowoltaicznych

“Mój Prąd 5.0” stanowi kolejną edycję programu skierowanego do gospodarstw domowych, który ma na celu promowanie i wspieranie rozwoju instalacji paneli fotowoltaicznych. Program ten został stworzony z myślą o promowaniu odnawialnych źródeł energii oraz poprawie efektywności energetycznej w sektorze domowym.

Jego głównym celem jest zachęcanie właścicieli domów do instalacji paneli fotowoltaicznych, które pozwalają na produkowanie własnej energii elektrycznej z odnawialnego źródła, jakim jest energia słoneczna. Dodatkowo, program “Mój Prąd 5.0” wspiera także inwestycje w magazyny energii oraz systemy zarządzania energią, co pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie wyprodukowanej energii.

Dofinansowanie udzielane w ramach tego programu obejmuje nie tylko zakup i instalację paneli fotowoltaicznych, ale również pomoc finansową na montaż klimatyzacji, co jest kolejnym atutem dla beneficjentów. Kwota dofinansowania na klimatyzację może sięgać nawet do 4400 zł, co stanowi dodatkowy bodziec dla osób zainteresowanych uczestnictwem w programie.

Dzięki programowi “Mój Prąd 5.0” gospodarstwa domowe mają możliwość zmniejszenia swoich rachunków za energię elektryczną, jednocześnie przyczyniając się do ochrony środowiska poprzez produkcję czystej energii ze źródeł odnawialnych. Jest to inwestycja w przyszłość, która nie tylko przynosi korzyści ekonomiczne, ale także wpływa pozytywnie na nasze środowisko naturalne.

Trzeci program:

Czyste Powietrze: Dotacje dla właścicieli domów jednorodzinnych

Program “Czyste Powietrze” został stworzony z myślą o poprawie jakości powietrza w Polsce poprzez modernizację systemów grzewczych i ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Skupia się głównie na właścicielach domów jednorodzinnych, którzy chcą poprawić efektywność energetyczną swoich budynków oraz wprowadzić bardziej ekologiczne źródła ogrzewania.

Trzecia edycja programu, która wystartowała w styczniu 2023 roku, obejmuje szereg zachęt finansowych dla właścicieli domów jednorodzinnych. Jedną z głównych korzyści jest możliwość uzyskania dofinansowania na zakup i montaż klimatyzacji z funkcją grzania. Dzięki temu, nie tylko możemy cieszyć się komfortowym chłodzeniem w upalne dni, ale również zapewnić sobie przyjemne ciepło w okresie zimowym.

Kwota dofinansowania, jaką można otrzymać w ramach programu “Czyste Powietrze”, różni się w zależności od naszych dochodów oraz wybranego poziomu dofinansowania. Program oferuje trzy poziomy wsparcia: podstawowy, podwyższony i najwyższy, przyznawane w zależności od kryterium dochodowego wnioskodawcy.

Nie tylko zmniejszymy zużycie energii oraz koszty ogrzewania i chłodzenia naszego domu, ale także przyczynimy się do ochrony środowiska poprzez redukcję emisji szkodliwych substancji. Dzięki programowi “Czyste Powietrze” możemy uczynić nasz dom bardziej przyjaznym dla środowiska, a jednocześnie oszczędzić pieniądze na rachunkach za energię.

Czwarty program: 

Moje Ciepło: Dofinansowanie dla domów o podwyższonym standardzie energetycznym

Program “Moje Ciepło” stanowi ważne narzędzie rządowej polityki energetycznej, które ma na celu poprawę efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, w tym również domach jednorodzinnych. Skupia się głównie na promocji odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych technologii grzewczych, co przyczynia się do redukcji emisji CO2 oraz zmniejszenia zużycia energii.

Głównym celem programu jest umożliwienie właścicielom domów jednorodzinnych dostępu do dofinansowania na inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej, w tym również na zakup i montaż klimatyzacji. Dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu w ramach “Moje Ciepło”, beneficjenci mogą pokryć nawet do 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji, co stanowi istotne wsparcie finansowe dla osób planujących modernizację swoich systemów grzewczych.

Warto zaznaczyć, że posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci dofinansowania do 45% kosztów kwalifikowanych inwestycji lecz nie więcej niż 7000zł, co stanowi dodatkowy bodziec dla rodzin wielodzietnych do korzystania z programu.

Pamiętaj że ulga przysługuje tylko na klimatyzatory z funkcją grzania!

Dofinansowanie w ramach programu “Moje Ciepło” pozwala nie tylko na zwiększenie komfortu termicznego w domu, ale także na obniżenie kosztów eksploatacji budynku oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Jest to więc nie tylko korzystne finansowo wsparcie, ale również istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Piąty program:

Agroenergia: Dofinansowanie dla sektora rolniczego

Program “Agroenergia” stanowi inicjatywę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, której celem jest wspieranie sektora rolniczego w produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Program ten ma istotne znaczenie nie tylko dla poprawy efektywności energetycznej w rolnictwie, ale także dla redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenia zależności od tradycyjnych źródeł energii.

Dotacje w ramach programu “Agroenergia” są przeznaczone zarówno dla osób fizycznych, jak i prawnych prowadzących działalność rolniczą. Obejmują one właścicieli oraz dzierżawców nieruchomości rolnych, którzy chcą inwestować w instalacje wytwarzające energię z odnawialnych źródeł.
Dotacje w ramach programu Agroenergia są dostępne dla szerokiego grona beneficjentów, obejmując:

Osoby fizyczne posiadające lub dzierżawiące nieruchomości rolne o łącznej powierzchni od 1 do 300 hektarów,
Osoby prawne, które są właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych o tej samej wielkości i prowadzą działalność rolniczą lub gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako główny przedmiot swojej działalności.

Nabór wniosków do programu odbywa się w trybie ciągłym, co daje możliwość zgłaszania się do udziału w programie przez cały rok. Termin podpisywania umów trwa do 31.12.2025 r., co daje wystarczająco dużo czasu na przemyślane planowanie i realizację inwestycji.

Dofinansowanie udzielane w ramach programu “Agroenergia” obejmuje dopłaty do 20% kosztów kwalifikowanych na instalacje wytwarzające energię. Wysokość dofinansowania zależy od mocy instalacji oraz spełnienia określonych kryteriów przez beneficjenta.

Program “Agroenergia” stanowi ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju rolnictwa, promując inwestycje w odnawialne źródła energii oraz wspierając rolników w modernizacji swoich gospodarstw. Dzięki temu, rolnicy mogą nie tylko zmniejszyć swoje koszty energetyczne, ale także przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego poprzez produkcję czystej energii.

Jeżeli jesteście zainteresowani kupnem i montażem klimatyzacji zapraszamy do kontaktu, wspomożemy wiedzą, instalacją i przyszłościowym serwisem i dbaniem o poprawny stan klimatyzacji

Zobacz także